انسان شاد چه ویژگی هایی دارند!؟

همه ما دوست داریم که تبدیل به یک انسان شاد بشویم. در واقع هر کاري که میکنیم از سر کار رفتن گرفته تا ازدواج و روابطی که داریم، همگی به قصد شاد شدن و زندگی شاد است اما متاسفانه بیشتر مردم به این هدف نمیرسند و دسته کمی به طور واقعی یک انسان شاد به شمار میروند. آن هم فقط به یک دلیل ساده: شادي را در جاي اشتباهی جستجو میکنند؛ در موفقیتهاي پوچ و لذتهاي سطحی. اما خوب است که بدانیم با کمی مثبت اندیشی و چند ترفند ساده و تغییر کوچک در زندگی میتوان شادتر شد و به یک انسان شاد واقعی تبدیل شویم. بیاید تنبلی را کنار بگذاریم و فکر نکنیم فقط از طریق تغییر افکارمان میتوانیم شادتر باشیم چون گاهی لازم است دست به عمل بزنیم!

انسان شاد چه ویژگی هایی دارد؟
انسان شاد

 

مجله سبک زندگی شاد خوشحالیجات در این مقاله به ذکر و بررسی تیتروار چند مورد ساده که می تواند کمکمان بکند تا انسان شاد و خوشحال تری باشیم میپردازیم:

دفتر سپاسگذاري: یک دفترچه کوچک کنار بگذارید و هر صبح، قبل از شروع روزتان، سه اتفاق یا موردي را که به خاطرشان در زندگی سپاسگذار هستید بنویسید. اینطوري از صبح انرژي مثبتی دریافت میکنید و در طول روز سعی میکنید دنبال چیزهایی باشید که شما را شاد می کنند تا فردا بتوانید آنها را توي دفترتان یادداشتش بکنید. اما خیلی هم روي شاد بودن تمرکز نکنید! طبق تحقیقات کسانی که روي تلاش براي شاد بودن تمرکز می کنند از بقیه کمتر شاد و خوشحال هستند.

بخشیدن خود و دیگران: اغلب مردم همیشه اجازه میدهند که شکستها، دردها و ترسهایشان به زندگیشان حکومت کنند. ولی شما بدانید گذشته تغییر نمیکند اما آینده را میتوان تغییر داد. کسانی که توانایی بخشیدن را خود و دیگران را ندارند همیشه عصبی و افسرده هستند و خیلی اوقات بهخاطر این این احساسات منفی جسم

بیماري دارند.

مقایسه مثبت: خیلی وقتها عادت داریم خود را با دیگران مقایسه کنیم اما یاد بگیرید خود را با افراد پایینتر مقایسه بکنید. اجازه بدهید حرفم را با یک مثال بهتر توضیح بدهم. براي مثال برنده مدال برنزي که از نظرش نسبت به آنهایی که مدال نیاوردهاند خوشبختتر است از دارنده مدال نقرهاي که فکر میکند نسبت به دارنده مدال طلا بدشانس تر است، خوشحالتر است.

دوست داشتن خودمان: آن روزي که یاد بگیریم خودمان را با وجود تمام نقصها و کمبودهایمان دوست داشته باشیم، روزي است که به راحتی میتوانیم شاد باشیم. وقتی خودمان را دوست داشته باشیم، چون براي خودمان ارزش قائل هستیم میدانیم که لیاقت بهترینها را داریم و آن وقت شاد بودن یک اجبار میشود.

هدف داشتن: وقتی مشغول کاري هستیم که براي رسیدن به نتیجه نهایی آن، خودمان و اطرافیان و همه چیز را فراموش میکنیم، از همیشه خوشحالتر میشویم. دنبال کردن اهداف زندگی، هیجانانگیزترین چیز در دنیاست. شما هم یک لحظه دست از خواندن بردارید و فکر کنید: چه زمانی بیشتر از همیشه احساس زنده بودن کردهاید؟ شما هم همین احساس را دارید؟ اما یادتان نرود که هدفهاي غیرواقعی در نظر نگیرید.

ایمان داشتن: اینجا نمیخواهیم شما را به راه راست هدایت کنیم و یا به ترویج مذهب خاصی بپردازیم. فقط میخواهیم بدانید که اعتقادات مذهبی و یا در کل اعتقاد و ایمان داشتن به چیزي جهتی به زندگی میدهد و این جهت داشتن و ایمان منجر به شادتر شدن آدمی میشود.

ورزش کردن: دویدن و دوچرخه سواري و در کل ورزش کردن از سریعترین روشها براي تغییر روحیه هستند. خوابیدن به اندازه کافی: طبق تحقیقات کمبود خواب اثرات جانبی دارد که ما را از شاد بودن دور میکند. بدخلقی، تمرکز پایین، بیحافظگی و پایین آوردن عملکرد چند مورد از این اثرات هستند.

روابط خوب: شادترین مردم کسانی هستند که به خانواده، دوستان و یا همسر خود عشق میورزند. دیدارهاي حضوري با کسانی که دوستشان داریم از ارتباطات آنلاین ما را شادتر میکند. پس از تکنولوژي براي تنظیم ساعات ملاقاتهایتان استفاده بکنید اما مثل قدیمها، براي این دیدارها بیرون بروید.

دوستی با افراد مثبت اندیش: احساسات به شدت مسري هستند. مطمئناً تا حالا متوجه شدهاید وقتی با افراد شاد هم صحبت میشوید، خودتان هم احساس خوبی پیدا میکنید.

مهربانی کردن: طبق تحقیقات کسانی که نسبت به دیگران رفتار مهربانانهاي دارند در زندگی شادتر هستند. گاهی عمل خیرخواهانهاي انجام بدهید. این کار می تواند رساندن دوستانتان به مقصد باشد یا کمک به فردي بیخانمان و یا حتی آموزش کودکان فقیر.

غر نزنید: میدانم فکر میکنید غر زدن احساس فوق العادهاي به شما میدهد اما هر بار که غر میزنید منفی نگريتان را بیشتر میکنید و تواناییتان را براي پیدا کردن مشکلات و دلایل بیشتر براي غر زدن بالا میبرید.

لذت بردن از چیزهاي کوچک: براي شاديهاي کوچک وقت بگذارید: بوییدن یک گل خوشبو، خیره شده به منظرهاي زیبا. این شاديهاي کوچک را دست کم نگیرید.

ثبت خاطرات خوش: از این لحظات عکس بگیرید، یادگاري بردارید و بعد با استفاده از این عکسها و یادگاريها و آن احساس خوش را دوباره تجربه کنید.

خندین: خندیدن و شاد بودن یک حلقه بسته هستند یعنی نه تنها وقتی شاد هستیم میخندیم بلکه اگر بخندیم هم شاد میشویم! همین الان شروع کنید به خندیدن. چند لحظه بعد احساس میکنید شادتر شدهاید.

خیلی به ازدواج وابسته نباشید: معمولاً زوجها تا دو سال اول خوشحالترین آدمهاي روي زمین هستند اما بعد دوباره به وضعیت روحی قبل از ازدواج برمیگردند. این که قرار است به خاطر عشق تا آخر عمر شاد و خرم باشید فکر خطرناکی است. درست است که فیلمها و کتابها این را میگویند اما این انتظار از ازدواج باعث از بین رفتن شاديتان میشود. اگر میخوهید ازدواجتان همچنان منبع شاديتان باشد روي خودتان تمرکز کنید.

موفقیتهایتان را تعریف کنید: وقتی اتفاق خوبی میافتد براي بقیه آن را تعریف بکنید. وقتی شروع به این کار میکنید میبینید که خیلی اتفاقهاي خوبی برايتان میافتد که اصلاً به آنها توجهی نداشتهاید. تا وقتی که تبدیل به یک کبک مغرور نشدهاید این کارتان فضاي اطرافتان را شادتر میکند.

پول: میدانم خیلی از دوستان میگویند پول شادي نمیآورد اما شما موافق هستید؟ فکر کنید صد هزار توامن پول دارید. با آن چه کاري میتوانید بکنید؟ براي همسرتان هدیه بخرید، فرزندانتان را پارك ببرید یا شام بروید رستوران. تمامی این کارها باعث شاد شدن ما میشود. پس در واقع پول شادي میآورد. یا شاید بهتر این جمله صحیح تر باشد که نبود پول ناراحتی میآورد.

سلامت جسمی: نمیتوان گفت هر کسی سلامت کامل دارد پس حتماً فرد شادي است اما نبود سلامت جسم شادي را کاهش میدهد.

انسان شاد چه ویژگی هایی دارد؟
انسان شاد

فکر میکنید این لیست چه چیزي کم دارد؟ چه چیزي میتواند شما را شاد کند که در این لیست نیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.