KM-100 – کیسه پارچه ای

۴۷,۰۰۰ تومان

کیسه های نگه دارنده مواد غذایی  از پارچه نخی تهیه شده اند، کار دست و دوخت آنها توسط زنان سرپرست خانوار یا نیازمند به کار آماده می شوند.
هدف از تولید این محصولات حمایت از محیط زیست و کمتر استفاده کردن از پلاستیک میباشد، ضمن اینکه مواد غذایی در کیسه های پارچه ای بیشتر و بهتر تازه خواهند ماند.
که در چهار سایز ۴۰ در۳۰ سانتی متر و ۲۸ در ۲۱ سانتی متر(۲تا) و ۱۵در ۱۰ سانتی متر آماده شده

در انبار موجود نمی باشد