KM-512 – کیسه پارچه ای

۳۵,۰۰۰ تومان

کیسه های نگه دارنده مواد غذایی  از پارچه نخی تهیه شده اند، کار دست و دوخت آنها توسط زنان سرپرست خانوار یا نیازمند به کار آماده می شوند.
هدف از تولید این محصولات حمایت از محیط زیست و کمتر استفاده کردن از پلاستیک میباشد، ضمن اینکه مواد غذایی در کیسه های پارچه ای بیشتر و بهتر تازه خواهند ماند.

1 در انبار