KU-128 – روکوسنی

۳۵,۷۰۰ تومان

روکوسنی ها از پارچه نخی جنس کتان تهیه شده اند، ریشه ها کار دست و دوخت آنها توسط زنان سرپرست خانوار یا نیازمند به کار آماده می شوند.

4 در انبار